„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”

W załączeniu przygotowana do druku ulotka dot. wsparcia realizowanego w ramach Modułu I programu PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”, w dwóch wersjach językowych.

LEAD Technologies Inc. V1.01
LEAD Technologies Inc. V1.01
LEAD Technologies Inc. V1.01
LEAD Technologies Inc. V1.01