Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” otwiera się na obywateli Ukrainy.

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” otwiera się na obywateli Ukrainy.

Zapraszamy obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo w Polsce ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia. Proponujemy bezpłatny udział w projekcie Kompleksowej rehabilitacji, która obejmuje:

– intensywną naukę języka polskiego,

– szkolenia zawodowe i dostosujecie posiadane kwalifikacje do polskiego rynku pracy w tym język polski zawodowy,

– wsparcie psychologiczne związane z przeżyciami związanymi z koniecznością opuszczenia ojczyzny,

– rehabilitację leczniczą Udział w projekcie wiąże się z 3-4 miesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Kandydaci mogą mieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnika i rodziny pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, pobyt jest bezpłatny.

Podczas zajęć w ośrodku dzieci będą spędzać czas z opiekunami.