Pracownia rękodzieła

Prowadzona przez Luizę Żmijewską – Madzio.

Cele nauczania:

· korzystanie z umiejętności wyrażania zjawisk przeżyć, doświadczeń poprzez zróżnicowane środki form plastycznych,

 

· kształtowanie umiejętności oceny różnic, podobieństw w zakresie barw, kształtów, wielkości,

 

· uprawnienie funkcji poznawczych, podnoszenie poziomu sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 

· wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad estetyki życia codziennego, dążenie do nabycia i utrwalenia potrzeby kontaktu ze sztuką,

 

· nauczanie szacunku dla osób kultury,

 

· nauka i opanowanie podstawowych technik plastycznych,

 

· nauka posługiwania się nożyczkami, klejenie, malowanie.