Pracownia komputerowo-poligraficzna

Prowadzona przez mgr Tomasza Bulińskiego.

Cele nauczania:

· nauka pracy na komputerze,

 

· samodzielna obsługa komputera w życiu codziennym,

 

· kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych,

 

· przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych,

 

· nauka pisania, rysowania w poszczególnych programach,

 

· nauka korzystania z możliwości Internetu,

 

· nauka korzystania z gier edukacyjnych, rozrywkowych i logicznych oraz ich instalacja,

 

· samoobsługa i zaradność w pracy z komputerem,

 

· doskonalenie pisowni, liczenia i zdolności rozumienia pojęć,

 

· nauka obsługi drukarki, drukowanie,

 

· nauka szukania pracy przy pomocy Internetu, badanie rynku pracy oraz szukanie ofert,

 

· nauka posługiwania się sprzętem cyfrowym ( aparat, kamera ). Tworzenie krótkich filmików i albumów ze zdjęciami,

 

· tworzenie wizytówek, kartek okolicznościowych i kalendarzy,

 

· nauka nagrywania płyt CD/DVD oraz korzystania z dysków przenośnych (pendrive).

Wartości terapeutyczne:

· rozwój intelektualny,

 

· poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie,

 

· nauka posługiwania się sprzętem cyfrowym,

 

· wyrabianie umiejętności w szukaniu pracy przez Internet,

 

· kształtowanie umiejętności pisania, czytania, gramatycznych oraz intelektualnych,

 

· rozwijanie różnego rodzaju uzdolnień,

 

· poszerzanie swojej wiedzy,

 

· rozwój umiejętności samokształcenia i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej,

 

· ćwiczenie koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej,

 

· wyrabianie płynności i szybkości ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego, koncentracji uwagi i operacji umysłowych,

 

· ćwiczenie sprawności rąk, koordynacja rąk oraz współpraca palców podczas posługiwania się klawiaturą komputera,

 

· ćwiczenia porównywania – podobieństwa i różnice,

 

· wzbogacanie słownika biernego i czynnego,