Pracownia artystyczno – fotograficzna

prowadzona przez mgr Marcina Wierzchowskiego.

Cele nauczania:

· poznawanie różnych form muzycznych,
· przygotowywanie występów artystycznych (tworzenie prostych układów tanecznych, nauka śpiewu),
· poznawanie technik fotograficznych (praca z albumami fotograficznymi),
· poznawanie różnych technik plastycznych (malowanie farbami, wyklejanie plasteliną, włóczką, bibułą, wylepianie z masy solnej, gliny rzeźbiarskiej),
· nauka gry na instrumentach muzycznych (cymbałki, harmonijka ustna),
· wykonywanie prostych ćwiczeń rytmicznych.