Pracownia zaradności życiowej

Prowadzona przez Ksenię Zegadło.

Cele nauczania:

· utrwalenie i rozwijanie samodzielności w myciu twarzy i rąk, wycierania się ręcznikiem,

 

· opanowanie umiejętności sznurowania butów, ubierania odzieży,

 

· opanowanie umiejętności samodzielnego jedzenia łyżką, nożem i widelcem,

 

· wykonywanie prostych czynności porządkowych,

 

· nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,

 

· wykorzystywanie czasu wolnego,

 

· obsługa sprzętu zmechanizowanego,

 

· nauka prania ręcznego i w pralce,

 

· nauka prasowania,

 

· sprzątanie pracowni po zajęciach,

 

· prace porządkowe wokół budynku,

 

· zaradność i współżycie w środowisku (zakupy, korzystanie ze sklepu samoobsługowego, poczty, itp.),

 

· korzystanie z przepisów BHP na stanowisku pracy,

 

· zajęcia plastyczno – techniczne (prace z wykorzystaniem suszonych kwiatów, stroiki okolicznościowe, kompozycje z suszek – obrazki, wazony, itp.),

 

· makatki, naklejanki, wycinanki,

 

· prace z masy solnej,

 

· zajęcia manualne.