Historia

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu jest organizacją pozarządową non- profit, rozpoczęło działalność statutową 1 czerwca 2000 roku i od tego czasu aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego niosąc pomoc ludziom starszym, dzieciom z ubogich rodzin i osobom niepełnosprawnym. Pieniądze i sprzęt pozyskujemy dzięki staraniom i hojności ludzi dobrej woli .

We wrześniu 2002 roku została podjęta bardzo ważna decyzja – uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olkuszu. Podczas gdy w budynku przeznaczonym na WTZ trwały prace adaptacyjne, korzystając z gościnności Miejskiego Domu Kultury prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z uczestnikami. 19 lutego 2003 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia Warsztatów terapii Zajęciowej w Olkuszu.

Wspólnie z ludźmi dobrej woli możemy wiele dokonać, aby osoby niepełnosprawne były z nami ,korzystały z życia i miały szansę na rozwój.

SPRAWOZDANIA:

SOS za 2011 rok

SOS 2012

SOS 2013

SOS 2014

SOS 2015

SOS 2016

SOS 2017

SOS 2018

SOS 2019

SOS AK 2020

SOS AK 2021

SOS AK 2022

SOS AK 2023