Historia

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu jest organizacją pozarządową non- profit, rozpoczęło działalność statutową 1 czerwca 2000 roku i od tego czasu aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego niosąc pomoc ludziom starszym, dzieciom z ubogich rodzin i osobom niepełnosprawnym. Pieniądze i sprzęt pozyskujemy dzięki staraniom i hojności ludzi dobrej woli .

We wrześniu 2002 roku została podjęta bardzo ważna decyzja – uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olkuszu. Podczas gdy w budynku przeznaczonym na WTZ trwały prace adaptacyjne, korzystając z gościnności Miejskiego Domu Kultury prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne z uczestnikami. 19 lutego 2003 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia Warsztatów terapii Zajęciowej w Olkuszu.

Wspólnie z ludźmi dobrej woli możemy wiele dokonać, aby osoby niepełnosprawne były z nami ,korzystały z życia i miały szansę na rozwój.

SPRAWOZDANIA:

SOS za 2011 rok

SOS 2012

SOS 2013

SOS 2014

SOS 2015

SOS 2016

SOS 2017

SOS 2018

SOS 2019

SOS AK 2020

SOS AK 2021

SOS AK 2022