Apel 1 %

 

PODARUJ KOMUŚ UŚMIECH

rozlicz-pit-online-new-buttonPobierz-pit-button

 

 

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło działalność w 2000 roku.

Organizacja powstała w wyniku spotkania ludzi, którzy poczuli się odpowiedzialni za społeczne skutki niesprawiedliwości, za los ludzi pokrzywdzonych, którzy nie mogą lub nie potrafią podołać wymogom życia społecznego.

Naszym celem jest prowadzenie działalności pomocowej,

 a w szczególności :

– wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznym i zawodowym, oraz wspieranie ich rodzin,

– promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

– niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

– działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Działamy również w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych.

Zorganizowałyśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzimy dla nich terapię w  zakresie  rehabilitacji  społecznej

 i  zawodowej. Uczymy  zaradności   osobistej i samodzielności, która ma na celu przywrócenie im umiejętności niezbędnych do życia w środowisku, jak również  pomoc w  zatrudnieniu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej  trafiły  do najgłębiej odrzuconych  i izolowanych młodych osób

niepełnosprawnych, dając im szanse rozwoju dzięki stałemu finansowaniu uczestnictwa w Warsztatach każdej z tych osób.  Środki otrzymane na działalność Warsztatów  pokrywają koszty opieki, rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej, a także integracji społecznej

 i aktywnego w niej uczestnictwa. Warsztaty doprowadziły do ujawnienia ogromnego potencjału społecznego,  energii, zdolności i potrzeb osób przedtem uznawanych za niezdolne do niczego. W wielu środowiskach lokalnych, jak również w wielu rodzinach uczestników stały się one nośnikiem nowych nadziei, humanistycznych wartości

 i animatorem życia społecznego w lokalnych społecznościach.

Pragniemy, by było im łatwiej żyć !!

Doświadczenie uczy nas że rzeczywista zmiana w życiu jednostki wymaga zarówno pomocy finansowej, jak i osobistego zaangażowania osób, którym jest potrzebna pomoc i tych którzy tę pomoc oferują.

Dlatego też zwracamy się o wsparcie naszych starań i włączenie się do wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych dzieci z trudnych środowisk wychowawczych, oraz na rzecz osób w najtrudniejszych sytuacjach przekazując

1% podatku dochodowego na konto Stowarzyszenia :

 

          29 1240 4940 1111 0000 5499 4728

 

Uzyskana pomoc pozwoli aby spełniły się marzenia wielu rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Każdy gest dobrej woli będzie doceniony i spotka się z wdzięcznością.

Pomoc w zbieraniu 1% umożliwia program PITax.pl.