Sprawozdanie z relacji Inicjatywy „Ogród Tolerancji”.

Kochani!!! Przyszedł czas na podsumowanie Inicjatywy OGRÓD TOLERANCJI
Przedsięwzięcie jest elementem Projektu – pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem inicjatywy OGRÓD TOLERANCJI było obsadzenie wytyczonej przestrzeni zewnętrznej w ogrodzie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu.
Pierwsze czynności wg przygotowanego harmonogramu realizacji inicjatywy obejmowały kontakt z Partnerem lokalnym, ustalenie miejsca realizacji inicjatywy, nawiązanie kontaktu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu, przedstawienie inicjatywy, jej celów oraz planowanych działań. Ustalono harmonogram wdrożenia działań.
Wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej zrekrutowano ochotników do realizacji zadań. Nawiązano współpracę z Centrum Ogrodniczym „Aczer” w Olkuszu, dzięki czemu udało się zrealizować cele inicjatywy zwiększające potencjał w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cele upowszechnienia pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością.
Zaprojektowano dzięki tej współpracy przestrzeń do obsadzenia roślinami, dokonano ich wyboru, pracownicy Centrum Ogrodniczego przeszkolili uczestników w temacie sadzenia i pielęgnacji roślin.
Przygotowano materiały promocyjne łączące informacje o planowanej inicjatywie, działaniu Warsztatu oraz informacje o Partnerach inicjatywy z logotypami ośrodków wspierających.
W trakcie gminnej imprezy plenerowej pn. „Święto Srebra” realizowanej przez Partnera lokalnego – UMiG w Olkuszu, zorganizowano stoisko integracyjno-promocyjne WTZ, na którym wraz z uczestnikami, promowano inicjatywę oraz upowszechniano wiedzę na temat działalności Warsztatu, czym zrealizowano kolejne cele inicjatywy.
W kolejnym etapie realizacji harmonogramu prac, zakupiono potrzebne rośliny, zorganizowano ich transport i dokonano prac ogrodniczych, na wcześniej przygotowanym obszarze, przez młodzież i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.