POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 7 MAJA 2020 R.