POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 R.