WARSZTATOWA BIBLIOTEKA

Nasza warsztatowa biblioteka się powiększa dzięki wsparciu sponsorów! Serdecznie dziękujemy!!!

„Czytanie sprawia, że przenosimy się gdzieś poza granice czasu i przestrzeni. Czytanie uwalnia nas z ograniczeń układów społecznych, pozwala nam się z nich wyswobodzić.”

Joe Simpson – „Zew ciszy”