MIKOŁAJKI

Oczywiście, że i o nas nie zapomniał!

5 grudnia nasi podopieczni wzięli udział w finale projektu „Aktywizacja przez sztukę-historia pędzlem i nutą pisana”.

Organizatorem imprezy było Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Spoleczno- Gospodarczego „Klucz”.

Impreza obfitowała w różne atrakcje: konkursy, tańce,czy koncert Filipa Tyliby. Jednak głównym punktem programu była wizyta świętego Mikołaja, który każdego obdarzył upominkiem i ciepłym słowem

.